Chính Sách Giao Hàng

I. Quy định về phạm vi giao hàng
Thiết bị y tế minh hà phục vụ giao hàng cho Khách hàng tại các khu vực sau:

TP Hà Nội
II. Quy định về phí giao hàng
Giá trị đơn hàng Phí Giao hàng
Dưới 300.000 (*) 25.000VNĐ/1 đơn hàng
Trên 300.000 VNĐ Miễn phí
(*) Miễn phí đối với các đơn hàng gửi bằng hình thức điện tử.

III. Quy định về thời gian giao hàng
1. Thời gian hoạt động giao hàng

– Đối với hàng thông thường: phục vụ giao hàng tất cả các ngày trong tuần
2. Quy định khung giờ giao hàng

– Giao hàng từ 8h00 sáng đến 21h00 tối.